AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’entitat: EVOLYA, SL

Rao social: EVOLYA, SL

NIF: B25464793

Direcció: Camino Trullets, s/n de Alguaire (Lleida), CP 25125

Teléfon: 973751800

Email: evolya@evolya.com

Finalitat de la pàgina web:

Aquest lloc web ha estat creat amb caràcter informatiu i per l’ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i l’ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els usuaris. Preus i condicions: Segons característiques dels treballs a realitzar. Aquest avís legal (d’ara endavant, l'”Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: https://www.evolya.com

LEGISLACIÓ.

Amb caràcter general les relacions EVOLYA, SL i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb EVOLYA, SL o qualsevol de les delegacions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els dret de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codi són titularitat d’EVOLYA, SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, llevat del consentiment per escrit de EVOLYA, SL.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS).

EVOLYA, SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

EVOLYA, SL no assumeix cap responsabilitat per l’informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat EVOLYA, SL. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web d’EVOLYA, SL té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.
Skip to content