SISTEMA DE RECOLLIDA
DE FIGUES

redueix els costos i augmenta la qualitat de la fruita

Reducció del cost de recolecció

fletxa-blava

Menys mans d'obra (aproximadament el doble kg/jornada per operari).

fletxa-blava

Menys hores de maquinària (bufadores i aspiradores)

Increment en la qualitat higienicosanitària

fletxa-blava

Zero contacte amb el terra.

fletxa-blava

Contacte mínim o inexistent amb herbicides.

fletxa-blava

En èpoques plujoses, contacte zero amb fang i aigua entollada, aconseguint una menor probabilitat d'infecció per fongs.

Fàcil muntatge i ús

fletxa-blava

El muntatge de l'estructura i la malla es fan al mateix camp sense necessitat de maquinària o eines costoses

fletxa-blava

La malla es recull en acabar la collita sobre la mateixa estructura.

Reducció del temps d’assecat, amb ventilació constant 360º

Skip to content