Què fem?

EVOLYA som una empresa amb 17 anys d’experiència donant solucions en la protecció i maneig de cultius.

El nostre compromís amb el client es basa en innovar contínuament, per tal d’oferir tant a petits com a grans productors les millors solucions, adaptant-les a les seves necessitats.

Tipus d'instal·lacions

Sistema antipedra

Les instal•lacions de xarxes anticalamarsa són les més habituals en fructicultura. Aquests muntatges es poden adaptar a les necessitats i requeriments dels clients. L’estructura es composa per una armadura formada per pals (fusta o formigó), ancoratges i filferros, mitjançant una xarxa anticalamarsa s’evacuarà la carga de la pedra i protegirà així el seu cultiu.
Tipus de sistemes anticalamarsa:

Els sistemes de protecció anticalamarsa en CAPILLA austríaca, són sistemes de muntatge vinculats a les plaquetes TOP FRUTSTAR II, aquests muntatges són sistemes que evacuen les calamarsades per la pendent que hi ha entre la carena dels pals i el punt d’unió de les plaquetes al centre de la filera del cultiu.

Els sistemes de protecció anticalamarsa amb ELÀSTICS són sistemes on el funcionament es basa en alliberar la càrrega de la calamarsa de la xarxa per mitjà de l’elasticitat dels elàstics, ajustant la longitud d’aquests, es produirà la descarrega de la calamarsa d’una forma òptima.

Sistema d´ombreig

Les instal•lacions d’ombreig són utilitzades tant en espais urbans com agrícoles, oferint al client la possibilitat de tenir zones amb menys insolació i que es donin unes condicions climàtiques més adients, ja sigui per a l’ús lúdic de les persones i/o per a espècies amb necessitats especials per al seu desenvolupament, ja siguin vegetals o animals.

En aquest tipus d’instal•lacions s’utilitzen estructures adaptades a l’espai on s’instal•laran. La xarxa d’ombreig pot aconseguir una disminució de la radiació incident de fins al 90%.
 

Anti-pluja

Les instal•lacions de protecció contra la pluja, es poden utilitzar tant en espais urbans com rurals. L’estructura a utilitzar es basa en els mateixos materials emprats per a realitzar qualsevol sistema de protecció, però variant-ne l’acabat.
 
Principalment, són sistemes que s’utilitzen en cireres, pruneres o gerds, és justifica la protecció d’aquest tipus de cultius per tal de mantenir la qualitat de la epidermis. En aquests fruits l’excés de pluja pot provocar el trencament de la pell o podridures.
 
L’aturada de la pluja es basa en un film plàstic que evita la incidència directa sobre el cultiu, en aquestes instal•lacions s’ha de garantir una bona ventilació per evitar la condensació d’aigua sota el plàstic, ja que això podria ocasionar els mateixos problemes que pretendríem evitar.

Tutoratge

Una plantació amb un sistema de formació adient pot ser decisiu per maximitzar el rendiment del seu cultiu. EVOLYA ofereix als seus clients les eines i materials necessaris, per tal de que el productor agrícola pugui muntar les seves finques de la millor forma possible. Disposem de tots els tipus de solucions per a realitzar els tutoratges de les plantacions.

Tancaments

A EVOLYA disposem de sistemes de tancament i voltat per als límits de les propietats, tant de zones urbanes com rurals. Aquestes instal•lacions són bàsiques per a qualsevol espai que necessiti una separació física amb l'entorn.
  
Disposem de pals de fusta, formigó i ferro, sempre garantint la eficàcia a un preu molt econòmic. Les obertures en aquests tancaments es fan adaptades a les necessitats del client. Aquests tancaments es poden complementar amb sistemes d’ocultament de diferents colors i opacitats.