Què és?

Disposem de diferents tipus de farratges:

  • Palla
  • Alfals
  • Festuca
  • Raygrass
  • Civada

Serveis

Farratges

Podem servir la palla en paca o en pellet de gran qualitat

Disponible en els següents  formats: Alfalfa natural en paca, Alfalfa deshidratada en paca i Alfalfa en pellet

Llavors

Disposem de les següents varietats de llavors:

  • Ordi
  • Blat
  • Triticale
  • Panis
  • Girasol