Enfortit per l´experiència, el Grup Evolya treu lo millor d´ell mateix després de 17 anys, per obtenir la màxima satisfacció dels seus clients.

En una primera etapa Evolya ha estat especialitzada en el muntatge i la comercialitzacio d´esquips de protecció de cultius, així com en la venta d´aliments per animals de companyia.
En una segona fase l´empresa s´ha diversificat en varies activitats, tals com la producció de fertilitzans, la comercialització de farratges, i la fabricació, disseny i posterior venta de caixes de cartró per a fruita i verdures.
 
Propera als nostres clients, Evolya concedeix una gran importancia a la comunicació i al diàleg.

EXPERIENCIA

L´empresa al llarg dels anys s´ha anat adaptant a les exigencies dels seus clients, aportant sol.lucions adaptades a cada cas per satisfer millor les necessitats dels projectes o necessitats desitjades.

PROFESSIONALITAT

El treball col.lectiu i la busqueda de l'excelència permeten a Evolya i al seu equip realitzar els seus projectes a la perfecció.
 

ESCOLTA

Oferir el  millor als nostres clients passa per la detecció precisa de les seves necessitats de diàleg.